Послуги і тарифи

Прейскурант цін (тарифів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату, відповідно до наказу №10-од від 01.01.2024 р. “Про встановлення тарифів на послуги, які надаються за плату ДУ “Рівненський ОЦКПХ МОЗ”

Прейскурант цін (тарифів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату.

Мікробіологічні дослідження (аналізи)

Назва послуги Ціна (тариф), грн. ПДВ, грн. Разом з ПДВ, грн.

Бактеріологічний контроль

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів за одне дослідження одного об'єкта

106,21

Визначення бактерій

загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини за одне дослідження одного об'єкта

91,11

загальних Колі форм (бактерій групи кишкової палички), E.coli, індексу ЛКП та колі-фагів в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини (в т.ч. у питній воді та воді відкритих водойм) за одне дослідження одного об'єкта

87,58

наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах за дослідження одного продукту

86,06

Виявлення бактерій

бактерій родини Enterobacteriaceae у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

63,21

патогенних мікроорганізмів, в т.ч. сальмонел, у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

144,91

протею у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

138,20

патогенних вібріонів у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

134,88

золотистого стафілокока у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

76,63

синьогнійної палички у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

121,70

сульфітредукуючих клостридій у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

46,77

Bacillus cereus у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

144,67

лістерій у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

307,72

ентерококів у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

49,99

плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині за дослідження одного продукту

58,43

Визначення промислової стерильності консервованої продукції за дослідження одного продукту

209,13

Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії за дослідження одного показника

165,13

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на:

мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми за одне дослідження

32,19

бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії) за одне дослідження

35,21

плісеневі гриби та дріжджі за одне дослідження

48,95

золотистий стафілокок за одне дослідження

39,29

патогенні та умовно-патогенні енетеробактерії та неферментуючі грамнегативні паличкиза одне дослідження

130,40

лістерії за одне дослідження

184,69

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень:

кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загального мікробного числа) у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

41,29

кількості золотистого стафілококу у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

61,32

кількості плісеневих грибів та дріжджів у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

51,91

кількості ентеробактерій, у т.ч. E.Coli, у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

74,53

Визначення в біологічному матеріалі:

бактеріальних агентів, що спричинюють (ускладнюють) інфекційні або неінфекційні захворювання за одне дослідження

314,41

збудника дифтерії за одне дослідження

242,83

збудника менінгококової інфекції за одне дослідження

217,15

збудника кашлюку за одне дослідження

194,04

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз за одне дослідження

307,03

Профілактичне дослідження на носійство:

збудників кишкових інфекцій за одне дослідження

77,42

золотистого стафілокока за одне дослідження

56,13

Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу за одне дослідження

153,31

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків за одне дослідження одного виду мікроорганізмів

75,85

Бактеріологічні дослідження:

біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації за одне дослідження

163,08

біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації за одне дослідження

156,37

Контроль за якістю поживних середовищ методом:

титраційним за один тест-штам або одну суміш штамів

128,79

якісним за один тест-штам або одну суміш штамів

93,89

Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (дифтерія або правець) за одне дослідження

287,99

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних досліджень за одного слухача за один день

474,53

Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів або антисептиків , в т.ч. контамінація дезінфекційних розчинів за одне дослідження

163,83

Контроль роботи стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів за один об'єкт

173,77

Бактеріологічний контроль

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів за одне дослідження одного об'єкта

Ціна (тариф), грн.

106,21

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення бактерій

загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини за одне дослідження одного об'єкта

Ціна (тариф), грн.

91,11

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

загальних Колі форм (бактерій групи кишкової палички), E.coli, індексу ЛКП та колі-фагів в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини (в т.ч. у питній воді та воді відкритих водойм) за одне дослідження одного об'єкта

Ціна (тариф), грн.

87,58

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах за дослідження одного продукту

Ціна (тариф), грн.

86,06

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виявлення бактерій

бактерій родини Enterobacteriaceae у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

63,21

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

патогенних мікроорганізмів, в т.ч. сальмонел, у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

144,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

протею у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

138,20

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

патогенних вібріонів у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

134,88

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

золотистого стафілокока у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

76,63

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

синьогнійної палички у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

121,70

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

сульфітредукуючих клостридій у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

46,77

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Bacillus cereus у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

144,67

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

лістерій у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

307,72

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

ентерококів у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об'єктах середовища життєдіяльності людини за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

49,99

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині за дослідження одного продукту

Ціна (тариф), грн.

58,43

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення промислової стерильності консервованої продукції за дослідження одного продукту

Ціна (тариф), грн.

209,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

165,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на:

мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

32,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

бактерії групи кишкової палички (коліформні бактерії) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

35,21

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

плісеневі гриби та дріжджі за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,95

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

золотистий стафілокок за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

39,29

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

патогенні та умовно-патогенні енетеробактерії та неферментуючі грамнегативні паличкиза одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

130,40

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

лістерії за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

184,69

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень:

кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загального мікробного числа) у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

41,29

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кількості золотистого стафілококу у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

61,32

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кількості плісеневих грибів та дріжджів у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

51,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кількості ентеробактерій, у т.ч. E.Coli, у повітрі закритих приміщень за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

74,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення в біологічному матеріалі:

бактеріальних агентів, що спричинюють (ускладнюють) інфекційні або неінфекційні захворювання за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

314,41

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

збудника дифтерії за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

242,83

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

збудника менінгококової інфекції за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

217,15

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

збудника кашлюку за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

194,04

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

307,03

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Профілактичне дослідження на носійство:

збудників кишкових інфекцій за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

77,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

золотистого стафілокока за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

56,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

153,31

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків за одне дослідження одного виду мікроорганізмів

Ціна (тариф), грн.

75,85

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Бактеріологічні дослідження:

біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

163,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

156,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Контроль за якістю поживних середовищ методом:

титраційним за один тест-штам або одну суміш штамів

Ціна (тариф), грн.

128,79

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

якісним за один тест-штам або одну суміш штамів

Ціна (тариф), грн.

93,89

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (дифтерія або правець) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

287,99

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам проведення бактеріологічних досліджень за одного слухача за один день

Ціна (тариф), грн.

474,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення чутливості мікроорганізмів до дезінфекційних засобів або антисептиків , в т.ч. контамінація дезінфекційних розчинів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

163,83

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Контроль роботи стерилізаторів з використанням біологічних індикаторів за один об'єкт

Ціна (тариф), грн.

173,77

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Вірусологічна лабораторія

Назва послуги Ціна (тариф), грн. ПДВ, грн. Разом з ПДВ, грн.

Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР):

флеш або флуоресценції (ГМО):

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

1213,13

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

1118,33

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

1055,97

флеш або флуоресценції (маркери інфекційних хвороб) за одне дослідження

769,66

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за одне дослідження

575,61

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (при виїзді до 100 км для забору матеріалу) за одне дослідження

663,94

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (при виїзді понад 100 км для забору матеріалу) за одне дослідження

1003,05

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК вірусів грипу А,В методом ПЛР за одне дослідження

704,97

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК респіраторно-синцитіального вірусу, риновірусу, вірусів парагрипу, метапневмовірусів методом ПЛР за один показник

784,58

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК сезонних коронавірусів ОС43, NL63, 229E (за кожен показник) методом ПЛР за одне дослідження

864,19

маркерів інфекційних хвороб - визначення ДНК аденовірусів методом ПЛР за одне дослідження

864,19

маркерів інфекційних хвороб- визначення ДНК бокавірусу методом ПЛР за одне дослідження

784,58

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК ротавірусів А,В,С методом ПЛР за одне дослідження

768,95

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК норовірусів методом ПЛР за одне дослідження

768,95

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК ентеровірусів методом ПЛР за одне дослідження

724,87

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК збудника гепатиту А методом ПЛР за одне дослідження

625,36

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу кору методом ПЛР за одне дослідження

807,55

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу краснухи методом ПЛР за одне дослідження

775,74

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР за одне дослідження

759,65

маркерів інфекційних хвороб- визначення ДНК вірусу гепатиту В методом ПЛР за одне дослідження

753,76

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК астровірусів методом ПЛР за одне дослідження

768,95

кількісним методом :

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

2114,53

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

1814,15

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

1520,52

флеш або флуоресценції (об’єкти навколишнього середовища на виявлення фрагментів нуклеїнової кислоти вірусів):

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

1773,62

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

1380,01

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

1274,91

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)за одне дослідження

126,91

Виділення:

ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з негативним результатом за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

379,37

ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з позитивним результатом за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

489,13

Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

151,87

Дослідження з виявлення IgG, IgМ антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

151,76

Дослідження з якісного виявлення IgG, IgМ антитіл до вірусу гепатиту С (сумарні антитіла) у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,31

Дослідження з якісного виявлення поверхневого HBsAg вірусу гепатиту В у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,31

Дослідження з виявлення anti-HBsAg у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,73

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу гепатиту А у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

158,05

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу Epstein-Barr у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,19

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до цитомегаловірусу CMV у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,18

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до Varisella-Zoster virus у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

151,67

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусів простого герпесу 1 та 2 типів HSV1+2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,60

Дослідження з кількісного виявлення Bordetella pertussis toxin lgG у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

149,17

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу кору у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

158,08

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу краснухи у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

150,60

Дослідження з кількісного виявлення lgG антитіл до вірусу кору у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

158,08

Дослідження з кількісного виявлення lgG антитіл до вірусу краснухи у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

149,09

Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР):

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

флеш або флуоресценції (ГМО):

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1213,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1118,33

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1055,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

флеш або флуоресценції (маркери інфекційних хвороб) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

769,66

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

575,61

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (при виїзді до 100 км для забору матеріалу) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

663,94

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (при виїзді понад 100 км для забору матеріалу) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1003,05

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК вірусів грипу А,В методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

704,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК респіраторно-синцитіального вірусу, риновірусу, вірусів парагрипу, метапневмовірусів методом ПЛР за один показник

Ціна (тариф), грн.

784,58

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - визначення РНК сезонних коронавірусів ОС43, NL63, 229E (за кожен показник) методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

864,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб - визначення ДНК аденовірусів методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

864,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення ДНК бокавірусу методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

784,58

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК ротавірусів А,В,С методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

768,95

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК норовірусів методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

768,95

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК ентеровірусів методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

724,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК збудника гепатиту А методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

625,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу кору методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

807,55

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу краснухи методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

775,74

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

759,65

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення ДНК вірусу гепатиту В методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

753,76

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

маркерів інфекційних хвороб- визначення РНК астровірусів методом ПЛР за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

768,95

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кількісним методом :

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

2114,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1814,15

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1520,52

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

флеш або флуоресценції (об’єкти навколишнього середовища на виявлення фрагментів нуклеїнової кислоти вірусів):

при одномоментному дослідженні 1 проби за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1773,62

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 2 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1380,01

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

при одномоментному дослідженні 3 проб за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1274,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

126,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виділення:

ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з негативним результатом за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

Ціна (тариф), грн.

379,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з позитивним результатом за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

Ціна (тариф), грн.

489,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу за одне дослідження одного виду вірусу в одному об'єкті

Ціна (тариф), грн.

151,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з виявлення IgG, IgМ антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

151,76

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgG, IgМ антитіл до вірусу гепатиту С (сумарні антитіла) у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,31

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення поверхневого HBsAg вірусу гепатиту В у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,31

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з виявлення anti-HBsAg у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,73

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу гепатиту А у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

158,05

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу Epstein-Barr у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до цитомегаловірусу CMV у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,18

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до Varisella-Zoster virus у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

151,67

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусів простого герпесу 1 та 2 типів HSV1+2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,60

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з кількісного виявлення Bordetella pertussis toxin lgG у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

149,17

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу кору у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

158,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з якісного виявлення IgМ антитіл до вірусу краснухи у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

150,60

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з кількісного виявлення lgG антитіл до вірусу кору у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

158,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження з кількісного виявлення lgG антитіл до вірусу краснухи у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

149,09

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

Назва послуги Ціна (тариф), грн. ПДВ, грн. Разом з ПДВ, грн.

Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах за одне дослідження

1137,24

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) - (бруцельоз, туляремія, висипний тиф, ієрсініози) за одне дослідження

97,53

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації (РА) - (бруцельоз, туляремія, висипний тиф)за одне дослідження

99,97

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції зв'язування комплементу (РЗК) на висипний тиф (хворобу Бриля)за одне дослідження

179,53

Дослідження:

на лептоспіроз із застосуванням реакції мікроаглютинації (РМА) за одне дослідження

369,10

на легіонельоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

929,04

на кліщовий бореліоз (Borrelia burgdorferi) із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

530,09

на лептоспіроз (Leptospira interrogans) із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

530,09

на кишковий ієрсиніоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

591,91

на псевдотуберкульоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

591,91

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (кліщовий бореліоз, інші дослідження)за одне дослідження

179,42

Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (ІФА) до збудників ієрсініозів (псевдотуберкульоз, кишковий ієрсініозу) за одне дослідження

331,97

Виявлення:

бактерій роду легіонел за одне дослідження

325,32

патогенних вібріонів (холера) за одне дослідження

283,43

бактерій роду ієрсиній за одне дослідження

301,70

бактерій роду лістерій за одне дослідження

288,53

лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового користування за одне дослідження

535,37

збудника сибірки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження тощо) за одне дослідження

573,87

збудників природно-осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії) в польовому матеріалі за одне дослідження

552,05

Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

1137,24

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) - (бруцельоз, туляремія, висипний тиф, ієрсініози) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

97,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації (РА) - (бруцельоз, туляремія, висипний тиф)за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції зв'язування комплементу (РЗК) на висипний тиф (хворобу Бриля)за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

179,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження:

на лептоспіроз із застосуванням реакції мікроаглютинації (РМА) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

369,10

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

на легіонельоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

929,04

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

на кліщовий бореліоз (Borrelia burgdorferi) із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

530,09

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

на лептоспіроз (Leptospira interrogans) із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

530,09

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

на кишковий ієрсиніоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

591,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

на псевдотуберкульоз із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції (ПЛР) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

591,91

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (кліщовий бореліоз, інші дослідження)за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

179,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу (ІФА) до збудників ієрсініозів (псевдотуберкульоз, кишковий ієрсініозу) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

331,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виявлення:

бактерій роду легіонел за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

325,32

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

патогенних вібріонів (холера) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

283,43

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

бактерій роду ієрсиній за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

301,70

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

бактерій роду лістерій за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

288,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового користування за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

535,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

збудника сибірки в об'єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження тощо) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

573,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

збудників природно-осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії) в польовому матеріалі за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

552,05

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Паразитологічна лабораторія

Назва послуги Ціна (тариф), грн. ПДВ, грн. Разом з ПДВ, грн.

Визначення:

яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко за дослідження одного показника

75,73

яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко за дослідження одного показника

79,87

яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка, Бермана за дослідження одного показника

87,74

Дослідження:

риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров'я людини за одне дослідження

118,50

м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів за дослідження одного показника

82,18

пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших за дослідження одного показника

36,11

Дослідження біоматеріалу:

фекалій, дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана за дослідження одного показника

64,69

фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазка за одне дослідження

41,19

сечі на гельмінти та їх яйця і личинки за одне дослідження

66,77

харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші за дослідження одного показника

45,83

Дослідження:

періанального зскрібка на яйця гельмінтів за одне дослідження

31,90

фекалій, дуоденального вмісту на патогенні кишкові найпростіші за дослідження одного показника

67,64

Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові з фарбуванням за одне дослідження

163,61

Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення (синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу) за одне дослідження

82,72

Виявлення:

пухопероїдів у пусі, пір'ях і вовні за одне дослідження

95,37

демодекоїдних кліщів за три дослідження

82,34

Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів за три дослідження

218,45

Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) за одне дослідження

69,41

Визначення:

яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

75,73

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

79,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка, Бермана за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

87,74

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження:

риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров'я людини за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

118,50

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

82,18

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

36,11

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження біоматеріалу:

фекалій, дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

64,69

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазка за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

41,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

сечі на гельмінти та їх яйця і личинки за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

66,77

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

45,83

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження:

періанального зскрібка на яйця гельмінтів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

31,90

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

фекалій, дуоденального вмісту на патогенні кишкові найпростіші за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

67,64

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові з фарбуванням за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

163,61

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення (синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

82,72

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виявлення:

пухопероїдів у пусі, пір'ях і вовні за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

95,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

демодекоїдних кліщів за три дослідження

Ціна (тариф), грн.

82,34

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів за три дослідження

Ціна (тариф), грн.

218,45

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

69,41

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Санітарно-гігієнічна лабораторія

Назва послуги Ціна (тариф), грн. ПДВ, грн. Разом з ПДВ, грн.

Вода питна

Визначення фотоколориметричним методом:

каламутності та забарвленості (кольоровості) за одне дослідження

50,45

амонію (аміаку) за одне дослідження

75,70

нітратів за одне дослідження

71,87

нітритів за одне дослідження

62,26

Визначення вмісту:

жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом за одне дослідження

65,27

кальцію титрометричним методом за одне дослідження

76,42

Визначення титрометричним методом:

лужності за одне дослідження

33,55

водневого показника, рН за одне дослідження

28,22

Визначення вмісту:

суми солей і сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

49,49

окислюваності титрометричним методом за одне дослідження

55,41

поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

108,78

синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

107,68

сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

113,36

за одне дослідження

Визначення вмісту фтору фотометричним методом за одне дослідження

101,40

Визначення вмісту титрометричним методом:

хлоридів за одне дослідження

48,14

хлору залишкового за одне дослідження

48,21

діоксиду вуглецю за одне дослідження

23,33

Визначення вмісту:

алюмінію фотометричним методом за одне дослідження

116,59

молібдену фотометричним методом за одне дослідження

186,28

заліза фотометричним методом за одне дослідження

99,37

марганцю фотометричним методом за одне дослідження

122,69

міді фотометричним методом за одне дослідження

114,38

нікелю фотометричним методом за одне дослідження

111,35

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

145,36

кремнію фотометричним методом за одне дослідження

100,90

кадмію, міді, свинцю, цинку, ртуті і йоду методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

143,84

магнію розрахунковим методом за одне дослідження

12,68

срібла фотометричним методом за одне дослідження

167,75

формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

204,16

цинку фотометричним методом за одне дослідження

284,40

свинцю фотометричним методом за одне дослідження

290,93

Визначення вмісту нафтопродуктів флуорометричним методом

нафтопродуктів флуорометричним методом за одне дослідження

139,33

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

190,03

Визначення:

запаху органолептичним методом за одне дослідження

12,23

присмаку органолептичним методом за одне дослідження

12,23

калію і натрію сумарно-розрахунковим методом за одне дослідження

20,39

загальної мінералізації розрахунковим методом за одне дослідження

20,39

Поверхневі водойми

Визначення фотоколориметричним методом:

азоту амонійного (аміак, амоній) за одне дослідження

75,70

нітратів за одне дослідження

71,87

нітритів за одне дослідження

62,26

Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом за одне дослідження

99,97

Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом за одне дослідження

192,80

Визначення вмісту:

загальної жорсткості титрометричним методом за одне дослідження

65,27

завислих речовин гравіметричним методом за одне дослідження

58,76

кальцію титрометричним методом за одне дослідження

76,42

Визначення титрометричним методом:

лужності за одне дослідження

33,55

водневого показника, рН за одне дослідження

28,22

Визначення вмісту:

нафтопродуктів флуорометричним методом за одне дослідження

139,33

суми солей і сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

49,49

окислюваності титрометричним методом за одне дослідження

55,41

поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

108,78

синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

107,68

сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

113,36

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

190,03

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

204,16

Визначення вмісту титрометричним методом:

хлоридів за одне дослідження

48,14

хімічного споживання кисню за одне дослідження

186,55

Визначення вмісту:

заліза фотометричним методом за одне дослідження

99,37

кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

143,84

магнію розрахунковим методом за одне дослідження

12,68

цинку фотометричним методом за одне дослідження

284,40

свинцю фотометричним методом за одне дослідження

290,93

Визначення запаху органолептичним методом за одне дослідження

12,23

Визначення кольору за одне дослідження

48,19

Стічна вода

Визначення фотоколориметричним методом:

масової концентрації іонів-амонію за одне дослідження

75,70

масової концентрації нітрат-іонів за одне дослідження

71,87

масової концентрації нітрит-іонів за одне дослідження

62,26

Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом за одне дослідження

192,80

Визначення вмісту масової концентрації завислих речовин гравіметричним методом за одне дослідження

58,76

Визначення титрометричним методом водневого показника за одне дослідження

28,22

Визначення вмісту:

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

190,03

масової концентрації сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

49,49

масової концентрації поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

108,78

масової концентрації синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

107,68

масової концентрації сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

113,36

масової концентрації фтору фотометричним методом за одне дослідження

101,40

масової концентрації формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

204,16

Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом за одне дослідження

99,97

Визначення вмісту цинку методом інверсійної вольт-амперметрії за одне дослідження

143,84

Визначення вмісту титрометричним методом:

масової концентрації хлоридів за одне дослідження

48,14

хімічного споживання кисню за одне дослідження

186,55

Визначення вмісту:

масової концентрації заліза загального фотометричним методом за одне дослідження

99,37

масової концентрації міді фотометричним методом за одне дослідження

114,38

масової концентрації нікелю фотометричним методом за одне дослідження

111,35

хрому (+3), хрому (+6) фотометричним методом за дослідження одного показника

101,07

молібдену фотометричним методом за одне дослідження

186,28

марганцю фотометричним методом за одне дослідження

122,69

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

145,36

кремнію фотометричним методом за одне дослідження

100,9

Визначення температури за одне дослідження

38,53

Визначення кольору за одне дослідження

48,19

Вода дистильована

Визначення вмісту речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом за одне дослідження

67,36

Визначення водневого показника потенціометричним методом за одне дослідження

28,22

Визначення кількості:

аміаку колориметричним методом за одне дослідження

49,49

нітратів колориметричним методом за одне дослідження

55,41

Дезінфекційні засоби

Визначення масової частки:

активного хлору в дезінфекційних засобах за одне дослідження

88,52

хлору в робочих розчинах дезінфекційних засобів за одне дослідження

88,52

Ґрунт

Визначення вмісту:

азоту амонійного фотометричним методом за одне дослідження

190,98

азоту нітратного фотометричним методом за одне дослідження

194,13

вологості гравіметричним методом за одне дослідження

108,61

іон-сульфату гравіметричним методом за одне дослідження

173,36

рН-сольова витяжка за одне дослідження

114,92

за одне дослідження

Визначення:

нітратів спектрофотометиним методом за одне дослідження

80,08

хлорид-іонів титрометричним методом за одне дослідження

122,50

Визначення кількості сульфат-іонів потенціометричним методом за одне дослідження

205,89

Визначення вмісту фосфору фотометричним методом за одне дослідження

192,89

Визначення водневого показника у водній витяжці потенціометричним методом за одне дослідження

97,07

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

202,20

Визначення кількості нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

344,60

Визначення вмісту міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно-абсорбційним методом за дослідження одного показника

164,80

Харчові продукти

Визначення в борошні сирої клейковини гравіметричним методом за одне дослідження

106,38

Визначення вмісту:

нітратів і нітритів фотометричним методом за одне дослідження

304,32

нітратів іонометричним методом за одне дослідження

108,22

гістаміну фотометричним методом за одне дослідження

245,45

жиру гравіметричним методом за одне дослідження

217,42

жиру методом Сокслета за одне дослідження

227,73

Визначення кількості:

цукру методом гарячого титрування за одне дослідження

246,88

хлориду натрію титрометричним методом за одне дослідження

84,62

водню пероксиду за одне дослідження

83,71

аміаку за одне дослідження

82,52

соди за одне дослідження

81,77

пероксидази за одне дослідження

83,15

фосфотази за одне дослідження

74,66

густини за допомогою ареометра за одне дослідження

36,42

Визначення кількості

вологи гравіметричним методом за одне дослідження

91,66

водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом за одне дослідження

90,61

загальної золи та золи нерозчинної у 10-відсотковій соляній кислоті гравіметричним методом за одне дослідження

190,48

Визначення:

наявності піску та мінеральних або металомагнітних домішок гравіметричним методом за одне дослідження

97,34

кислотності титрометричним методом за одне дослідження

71,00

лужності титрометричним методом за одне дослідження

87,10

кислотного числа титрометричним методом за одне дослідження

174,13

перекисного числа титрометричним методом за одне дослідження

119,99

йодного числа титрометричним методом за одне дослідження

134,80

водневого показника потенціометричним методом за одне дослідження

57,72

Визначення діастазного числа фотометричним методом за одне дослідження

213,28

Визначення вмісту:

свинцю, кадмію, цинку, міді методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

234,48

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

284,61

жиру за Гербером за одне дослідження

98,56

ртуті за одне дослідження

198,43

Органолептика харчових продуктів за одне дослідження

54,42

Визначення калорійності і хімічного складу за одне дослідження

210,68

Визначення вмісту йодистого калію титрометричним методом за одне дослідження

121,08

Визначення ефективності термообробки в рибі (рибопродуктах), м’ясі тощо за одне дослідження

98,72

Визначення вмісту:

олова і міді фотометричним методом за дослідження одного показника

214,32

консервантів фотометричним методом за одне дослідження

230,39

Визначення кількості:

сухого знежиреного залишку в вершковому маслі гравіметричним методом за одне дослідження

121,47

цукру в кондитерських виробах і молочних консервах титрометричним методом за одне дослідження

190,66

цукру в кондитерських виробах фотометричним методом за одне дослідження

289,16

Визначення рівня пористості хліба за одне дослідження

45,25

Визначення наявності фосфатази в ковбасних виробах фотометричним методом за одне дослідження

229,15

Повітря атмосферне та закритих приміщень

Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом за одне дослідження

447,33

Визначення вмісту азоту діоксиду інструментальним методом за одне дослідження

122,31

Визначення аміаку фотометричним методом за одне дослідження

192,39

Визначення вмісту:

ангідриду сірчистого фотометричним методом за одне дослідження

503,08

ангідриду сірчистого інструментальним методом за одне дослідження

122,31

ангідриду фосфорного фотометричним методом за одне дослідження

172,92

ангідриду хромового фотометричним методом за одне дослідження

211,96

ангідриду хромового фотометричним методом за одне дослідження

211,96

Визначення вмісту ацетону фотометричним методом за одне дослідження

201,55

Визначення вмісту:

бензину газохроматографічним методом за одне дослідження

203,84

бензолу, толуолу і ксилолу методом газової хроматографії (по РД 52.04.186-89) за дослідження одного показника

475,32

бензолу, толуолу і ксилолу методом газової хроматографії (по МВ 2613-82) за дослідження одного показника

334,09

бензолу, толуолу і ксилолу фотометричним методом за дослідження одного показника

295,07

бензолу, толуолу і ксилолу фотометричним методом за дослідження одного показника

295,07

заліза, кадмію, кобальту, магнію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку атомно-абсорбційним методом за дослідження одного показника

335,23

Визначення вмісту водню фтористого фотометричним методом за дослідження одного показника

239,30

Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом за дослідження одного показника

161,09

Визначення вмісту:

вуглецю оксиду електрохімічним методом за дослідження одного показника

404,09

вуглецю оксиду інструментальним методом за дослідження одного показника

122,31

вуглецю діоксиду інструментальним методом дослідження одного показника

90,61

Визначення вмісту епіхлоргідрину фотометричним методом за дослідження одного показника

148,87

Визначення вмісту етилендіаміну фотометричним методом за дослідження одного показника

197,65

Визначення вмісту сірчаної кислоти фотометричним методом за дослідження одного показника

207,41

Визначення вмісту:

озону інструментальним методом за дослідження одного показника

122,31

пилу гравіметричним методом за дослідження одного показника

244,25

Визначення вмісту формальдегіду в атмосферному повітрі інструментальним методом за дослідження одного показника

122,31

Визначення концентрації ТЧ 0,3; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 мкм в повітрі інструментальним методом за дослідження одного показника

122,31

Визначення вмісту сажі фотометричним методом за дослідження одного показника

297,20

Визначення вмісту сірководню фотометричним методом за дослідження одного показника

193,05

Визначення вмісту спиртів:

етилового, бутилового, метилового та ізопропілового фотометричним методом за дослідження одного показника

151,92

Визначення вмісту хлору фотометричним методом за одне дослідження

169,20

Визначення вмісту фенолу фотометричним методом за одне дослідження

462,89

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

550,39

Визначення вмісту фурфуролу фотометричним методом за одне дослідження

165,26

Визначення вмісту фотометричним методом:

марганцю за одне дослідження

226,59

хрому та оксиду хрому за одне дослідження

196,29

цинку та оксиду цинку за одне дослідження

226,46

свинцю за одне дослідження

220,13

заліза за одне дослідження

197,37

їдких лугів за одне дослідження

146,8

мінерального масла за одне дослідження

150,32

Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

145,71

Визначення вмісту ртуті методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії за одне дослідження

387,63

Повітря робочої зони та викиди зі стаціонарних джерел забруднення

Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом за одне дослідження

253,75

азоту діоксиду електрохімічним методом за одне дослідження

122,31

Визначення аміаку фотометричним методом за одне дослідження

192,39

Визначення вмісту:

ангідриду сірчистого фотометричним методом за одне дослідження

169,06

ангідриду сірчистого електрохімічним методом за одне дослідження

122,31

ангідриду фосфорного фотометричним методом за одне дослідження

172,92

ангідриду хромового фотометричним методом за одне дослідження

211,96

Визначення вмісту ацетону за одне дослідження

201,55

Визначення вмісту:

бензолу, толуолу і ксилолу фотометричним методом за одне дослідження

295,07

Визначення вмісту водню фтористого фотометричним методом за одне дослідження

239,30

Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом за одне дослідження

161,09

Визначення вмісту електрохімічним методом

вуглецю оксиду електрохімічним методом за одне дослідження

122,31

вуглецю діоксиду за одне дослідження

90,61

Визначення вмісту епіхлоргідрину фотометричним методом за одне дослідження

148,87

Визначення вмісту етилендіаміну фотометричним методом за одне дослідження

197,65

Визначення вмісту сірчаної кислоти фотометричним методом за одне дослідження

207,41

Визначення вмісту озону фотометричним методом за одне дослідження

191,72

Визначення вмісту пилу гравіметричним методом за одне дослідження

117,85

Визначення вмісту сірководню фотометричним методом за одне дослідження

193,05

Визначення вмісту спиртів: етилового, бутилового, метилового та ізопропілового фотометричним методом

етилового, бутилового, метилового та ізопропілового фотометричним методом за дослідження одного показника

151,92

Визначення вмісту хлору фотометричним методом за одне дослідження

169,20

Визначення вмісту фенолу фотометричним методом за одне дослідження

169,95

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

162,61

Визначення вмісту фурфуролу фотометричним методом за одне дослідження

165,26

Визначення вмісту фотометричним методом:

марганцю за одне дослідження

226,59

хрому та оксиду хрому за одне дослідження

196,36

цинку та оксиду цинку за одне дослідження

226,46

свинцю за одне дослідження

220,13

заліза за одне дослідження

197,37

їдких лугів за одне дослідження

146,80

мінерального масла за одне дослідження

150,32

ацетальдегіду за одне дослідження

275,19

уайт-спіриту за одне дослідження

174,17

бутилацетату за одне дослідження

234,33

титану за одне дослідження

275,16

водню ціанистого за одне дослідження

257,61

трикрезол за одне дослідження

215,66

вінілацетату за одне дослідження

222,89

ванадію за одне дослідження

281,93

міді за одне дослідження

257,86

нікелю за одне дослідження

295,17

нікелю у зварювальному аерозолі за одне дослідження

286,42

Пестициди

Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища:

бенсултапу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

276,61

бентазону методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

284,03

бромистого метилу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

277,35

гліфосату методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

337,86

похідних карбамінової кислоти методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

327,56

карбоксину методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

313,89

ленацилу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

320,16

максиму (флудіоксонілу) методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

311,77

похідних неонікотиноїдів методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

306,35

похідних нітрофенолу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

255,20

синтетичних піретроїдів методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

290,99

пропаргіту методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

243,40

ридомілу (металаксилу) методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

238,27

похідних сим-триазинів методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

282,98

тарги методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

284,21

тіофанат-метилу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

271,30

трифлураліну методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

326,95

похідних феноксиалканкарбонових кислот методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

263,69

фосфорорганічних пестицидів методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

284,73

фюзиладу методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

264,31

хлорорганічних пестицидів методом тонкошарової хроматографії за одне дослідження

285,39

хлорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії за одне дослідження

346,36

Визначення вмісту мікотоксинів методом тонкошарової хроматографії:

афлатоксин B1 за одне дослідження

281,22

зеараленон за одне дослідження

308,98

дезоксиніваленол за одне дослідження

289,97

патулін за одне дослідження

310,43

Визначення інших хімічних речовин (полімерні матеріали)

Визначення органолептичних показників за одне дослідження

27,85

Визначення показника:

стійкості до поту за одне дослідження

45,20

стійкості до слини за одне дослідження

45,45

Визначення водного показника потенціометричним методом за одне дослідження

36,30

Визначення в рідкому модельному середовищі вмісту:

бору фотометричним методом за одне дослідження

125,52

міді фотометричним методом за одне дослідження

178,40

кобальту фотометричним методом за одне дослідження

178,03

заліза, кадмію, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, цинку і хрому атомно-абсорбційним методом дослідження одного показника

186,25

миш'яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

185,57

діоктилфталату, дибутилфталату і диметилфталату фотометричним методом за дослідження одного показника

197,79

формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

198,64

формальдегіду фотометричним методом з ацетилацетоновим реактивом за одне дослідження

175,14

стиролу фотометричним методом за одне дослідження

208,94

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

203,39

метилового спирту фотометричним методом за одне дослідження

201,51

етиленгліколю фотометричним методом за одне дослідження

206,67

алюмінію фотометричним методом за одне дослідження

188,00

заліза фотометричним методом за одне дослідження

148,25

хрому фотометричним методом за одне дослідження

220,77

нікелю фотометричним методом за одне дослідження

220,75

ацетону, бутанолу, гексану, гептану, етилацетату, ізопропанолу, метанолу газохроматографічним методом за дослідження одного показника

251,76

фенолу, дифенілолпропану методом тонкошарової хроматографії за дослідження одного показника

288,57

капролактаму методом тонкошарової хроматографії за дослідження одного показника

328,94

Визначення в повітряному модельному середовищі вмісту:

спирту метилового фотометричним методом за одне дослідження

207,75

фенолу фотометричним методом за одне дослідження

202,66

формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

204,79

ацетону фотометричним методом за одне дослідження

205,54

етиленгліколю фотометричним методом за одне дослідження

206,67

стиролу фотометричним методом за одне дослідження

209,44

толуолу спектрофотометричним методом за одне дослідження

200,38

аміаку фотометричним методом за одне дослідження

203,16

акрилонітрилу фотометричним методом за одне дослідження

253,97

бензолу, толуолу, ксилолу методом газової хроматографії за дослідження одного показника

338,06

капролактаму методом тонкошарової хроматографії за дослідження одного показника

328,94

Визначення інших показників

фенолів спектрофлюорометричним методом за дослідження одного показника

115,20

ціанідів спектрофлюорометричним методом за дослідження одного показника

122,61

нафтопродуктів спектрофлюорометричним методом за дослідження одного показника

71,36

поверхнево-активних речовин спектрофлюорометричним методом за дослідження одного показника

120,64

йоду титрометричним методом за дослідження одного показника

91,62

електропровідності у дистильованій воді за дослідження одного показника

143,03

срібла, алюмінію, бору, барію, вісмуту, кальцію, кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, галію, індію, калію, літію, магнію, марганцю, натрію, нікелю, плюмбуму, стибію, титану, цинку та стронцію методом ААС, режим полум`яної атомізації за дослідження одного показника

192,10

срібла, алюмінію, бору, барію, ванадію, вісмуту, кальцію, кадмію, кобальту, хрому, міді, заліза, галію, індію, калію, літію, магнію, марганцю, натрію, нікелю, плюмбуму, селену, стибію, титану, цинку методом ААС, режим електротермічної атомізації (графітова піч) за дослідження одного показника

193,15

молібдену методом ААС, режим електротермічної атомізації (графітова піч) за одне дослідження

125,92

кремнію методом ААС, режим полум`яної атомізації за одне дослідження

127,34

миш'яку методом ААС, режим гідридної приставки за одне дослідження

291,51

ртуті методом ААС, режим гідридної приставки за одне дослідження

192,80

аніонів : сульфатів, фторидів, нітритів, нітратів, бромідів, фосфатів, хлоритів, хлоридів за допомогою йонного хроматографа (Dionex Aquion) за одне дослідження

447,70

хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії у воді питній: алдрин, альфа-ГХЦГ, бета –ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, сігма-ГХЦГ, гептахлор, гептахлор епоксид альфа-хлордан, гамма-хлордан, ендосульфан альфа, ендосульфан бета, ендосульфану сульфат, ендрин, ендрин альдегід, ендрин кетон, ДДТ, ДДД, ДДЄ, ділдрин, метоксихлор за одне дослідження

599,55

хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії у харчових продуктах: алдрин, альфа-ГХЦГ,бета –ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, сігма-ГХЦГ, гептахлор, гептахлор епоксид альфа-хлордан, гамма-хлордан, ендосульфан альфа, ендосульфан бета, ендосульфану сульфат, ендрин, ендрин альдегід, ендрин кетон, ДДТ, ДДД, ДДЄ, ділдрин, метоксихлор за одне дослідження

658,32

хлорорганічних пестицидів методом газової хроматографії в грунті: алдрин, альфа-ГХЦГ,бета –ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, сігма-ГХЦГ, гептахлор, гептахлор епоксид альфа-хлордан, гамма-хлордан, ендосульфан альфа, ендосульфан бета, ендосульфану сульфат, ендрин, ендрин альдегід, ендрин кетон, ДДТ, ДДД, ДДЄ, ділдрин, метоксихлор за одне дослідження

654,24

фосфорорганічних пестицидів методом газової хроматографії у харчових продуктах: діазинон, дихлорфос, етафос, малатіон, паратіон-метил, фозалон, формотіон, диметоат, фталофос, хлорпірифос за одне дослідження

658,21

фосфорорганічних пестицидів методом газової хроматографії в грунті: діазинон, дихлорфос, етафос, малатіон, паратіон-метил, фозалон, формотіон, диметоат, фталофос, хлорпірифос за одне дослідження

600,67

хлорфенолів (фенолів) методом газової хроматографії у воді питній за одне дослідження

496,59

тригалогенметанів (хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) методом газової хроматографії у воді питній за дослідження одного показника

465,06

Вода питна

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення фотоколориметричним методом:

каламутності та забарвленості (кольоровості) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

50,45

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

амонію (аміаку) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

75,70

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітратів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

71,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітритів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

62,26

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

65,27

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кальцію титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

76,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення титрометричним методом:

лужності за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

33,55

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

водневого показника, рН за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

28,22

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

суми солей і сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

49,49

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

окислюваності титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

55,41

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

108,78

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

107,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

113,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту фтору фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

101,40

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту титрометричним методом:

хлоридів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,14

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хлору залишкового за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,21

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

діоксиду вуглецю за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

23,33

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

алюмінію фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

116,59

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

молібдену фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

186,28

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

заліза фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

марганцю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

122,69

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

міді фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

114,38

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нікелю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

111,35

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

145,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кремнію фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

100,90

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кадмію, міді, свинцю, цинку, ртуті і йоду методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

143,84

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

магнію розрахунковим методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

12,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

срібла фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

167,75

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

204,16

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

цинку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

284,40

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

свинцю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

290,93

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту нафтопродуктів флуорометричним методом

нафтопродуктів флуорометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

139,33

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,03

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення:

запаху органолептичним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

12,23

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

присмаку органолептичним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

12,23

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

калію і натрію сумарно-розрахунковим методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

20,39

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

загальної мінералізації розрахунковим методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

20,39

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Поверхневі водойми

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення фотоколориметричним методом:

азоту амонійного (аміак, амоній) за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

75,70

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітратів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

71,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітритів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

62,26

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

192,80

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

загальної жорсткості титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

65,27

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

завислих речовин гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

58,76

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кальцію титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

76,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення титрометричним методом:

лужності за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

33,55

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

водневого показника, рН за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

28,22

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

нафтопродуктів флуорометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

139,33

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

суми солей і сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

49,49

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

окислюваності титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

55,41

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

108,78

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

107,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

113,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,03

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

204,16

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту титрометричним методом:

хлоридів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,14

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хімічного споживання кисню за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

186,55

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

заліза фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

143,84

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

магнію розрахунковим методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

12,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

цинку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

284,40

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

свинцю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

290,93

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення запаху органолептичним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

12,23

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кольору за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Стічна вода

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення фотоколориметричним методом:

масової концентрації іонів-амонію за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

75,70

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації нітрат-іонів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

71,87

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації нітрит-іонів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

62,26

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

192,80

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту масової концентрації завислих речовин гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

58,76

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення титрометричним методом водневого показника за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

28,22

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

масової концентрації нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,03

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації сухого залишку гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

49,49

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації поліфосфатів фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

108,78

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

107,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації сульфатів турбідиметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

113,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації фтору фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

101,40

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

204,16

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,97

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту цинку методом інверсійної вольт-амперметрії за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

143,84

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту титрометричним методом:

масової концентрації хлоридів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,14

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хімічного споживання кисню за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

186,55

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

масової концентрації заліза загального фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

99,37

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації міді фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

114,38

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

масової концентрації нікелю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

111,35

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хрому (+3), хрому (+6) фотометричним методом за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

101,07

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

молібдену фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

186,28

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

марганцю фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

122,69

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

145,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кремнію фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

100,9

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення температури за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

38,53

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кольору за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

48,19

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Вода дистильована

Визначення вмісту речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

67,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення водневого показника потенціометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

28,22

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості:

аміаку колориметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

49,49

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітратів колориметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

55,41

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Дезінфекційні засоби

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення масової частки:

активного хлору в дезінфекційних засобах за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

88,52

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хлору в робочих розчинах дезінфекційних засобів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

88,52

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Ґрунт

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

азоту амонійного фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,98

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

азоту нітратного фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

194,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

вологості гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

108,61

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

іон-сульфату гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

173,36

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

рН-сольова витяжка за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

114,92

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення:

нітратів спектрофотометиним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

80,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хлорид-іонів титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

122,50

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості сульфат-іонів потенціометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

205,89

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту фосфору фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

192,89

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення водневого показника у водній витяжці потенціометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

97,07

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

202,20

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості нафтопродуктів гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

344,60

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно-абсорбційним методом за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

164,80

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Харчові продукти

Визначення в борошні сирої клейковини гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

106,38

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

нітратів і нітритів фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

304,32

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

нітратів іонометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

108,22

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

гістаміну фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

245,45

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

жиру гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

217,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

жиру методом Сокслета за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

227,73

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості:

цукру методом гарячого титрування за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

246,88

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

хлориду натрію титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

84,62

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

водню пероксиду за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

83,71

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

аміаку за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

82,52

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

соди за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

81,77

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

пероксидази за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

83,15

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

фосфотази за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

74,66

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

густини за допомогою ареометра за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

36,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості

вологи гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

91,66

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

90,61

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

загальної золи та золи нерозчинної у 10-відсотковій соляній кислоті гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,48

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення:

наявності піску та мінеральних або металомагнітних домішок гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

97,34

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кислотності титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

71,00

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

лужності титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

87,10

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

кислотного числа титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

174,13

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

перекисного числа титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

119,99

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

йодного числа титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

134,80

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

водневого показника потенціометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

57,72

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення діастазного числа фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

213,28

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

свинцю, кадмію, цинку, міді методом інверсійної вольт-амперметрії за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

234,48

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

миш'яку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

284,61

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

жиру за Гербером за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

98,56

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

ртуті за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

198,43

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Органолептика харчових продуктів за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

54,42

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення калорійності і хімічного складу за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

210,68

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту йодистого калію титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

121,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення ефективності термообробки в рибі (рибопродуктах), м’ясі тощо за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

98,72

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

олова і міді фотометричним методом за дослідження одного показника

Ціна (тариф), грн.

214,32

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

консервантів фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

230,39

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення кількості:

сухого знежиреного залишку в вершковому маслі гравіметричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

121,47

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

цукру в кондитерських виробах і молочних консервах титрометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

190,66

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

цукру в кондитерських виробах фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

289,16

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення рівня пористості хліба за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

45,25

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення наявності фосфатази в ковбасних виробах фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

229,15

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Повітря атмосферне та закритих приміщень

Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

447,33

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту азоту діоксиду інструментальним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

122,31

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення аміаку фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

192,39

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.

Визначення вмісту:

ангідриду сірчистого фотометричним методом за одне дослідження

Ціна (тариф), грн.

503,08

ПДВ,
грн.

Разом з ПДВ, грн.