Лабораторні дослідження

Для профілактики спалахів інфекційних хвороб, а у разі виявлення їхніх збудників — для максимальної локалізації ймовірних осередків Центр контролю та профілактики хвороб проводить постійні ретельні лабораторні дослідження, а саме:

 • дослідження біологічного матеріалу людини на наявність вірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР);
 • мікробіологічні дослідження питної води, води поверхневих водойм, харчових продуктів, ґрунту, повітря закритих приміщень, змивів з інвентарю, обладнання, рук та предметів вжитку, включаючи контроль якості дезінфекції;
 • виділення фрагментів геному ГМО в харчових продуктах і продовольчій сировині;
 • бактеріологічні дослідження кількісного вмісту мікроорганізмів – дослідження на дисбактеріоз;
 • паразитологічні дослідження об’єктів навколишнього середовища та біологічного матеріалу;
 • мікробіологічні дослідження біологічного матеріалу від людей з ідентифікацією збудника та визначенням чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків за методологією EUCAST.

Відділ  дослідження фізичних та хімічних факторів, у склад якого входять санітарно-гігієнічна лабораторія та лабораторія радіологічних досліджень та інших фізичних факторів,  визначають:

 • можливі  шкідливі та небезпечні фактори навколишнього середовища, які можуть виникнути в результаті господарської та іншої діяльності;
 • умови праці;
 • рівні шуму, вібрації, електромагнітних полів, параметрів мікроклімату, освітленості;
 • вплив джерел іонізуючого випромінювання, які використовуються на підприємствах та рентгенкабінетах області, визначення ступені створюваного ними ризику для здоров’я населення області та надання гігієнічних рекомендацій по зменшенню цього впливу;
 • проводять випробування на органолептичні та фізико-хімічні показники, неорганічні компоненти харчових продуктів, питної води, залишкової кількості пестицидів та мікотоксинів;
 • проводять випробування, з метою виявлення радіоактивного забруднення навколишнього середовища, атмосферних опадів, повітря та води, будівельних матеріалів, сировини та харчових продуктів.

Послуги і тарифи

Знайти