Прозорість і доброчесність

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До основних завдань уповноваженої особи належать:

 1. Організація проведення антикорупційних заходів і контроль за виконанням антикорупційного законодавства.
 2. Організація роботи з управління корупційними ризиками в діяльності установи.
 3. Надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства.
 4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню.
 5. Перевірка стану подання декларацій і повідомлення Національного агентства про випадки їхнього неподання або несвоєчасного подання.
 6. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
 7. Забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця.
 8. Інформування керівника установи, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення

Державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» забезпечує приймання та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Будь-яка особа з-поміж працівників МОЗ України за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є перевіреною, має право повідомити про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до чинного законодавства.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація у якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо працівників структурних підрозділів ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ».

Усі повідомлення розглядаються вповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в державній установі «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» згідно з вимогами чинного законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення можна на сайті: https://www.acrc.org.ua/ua/contacts/kudy-poskarzhytys-na-korupcziyu.html.

УВАГА! Письмові повідомлення підлягають розгляду за наявності таких даних:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила правопорушення, її посада в ДУ «Рівненський ОЦКПХ МОЗ»;
 • текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення закону, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення про корупційне правопорушення направляються з підписом у сканованому вигляді.

Знайти